Uprawnienia SEP elektryczne

Uprawnienia SEP ciepłownicze

Uprawnienia SEP gazowe

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Zrównoważony Łańcuch Dostaw

Koło Naukowe Energetyków

SJO Angielski

Big Data and Industrial application in the power generation sector